Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia Gęsta mgła/ 1
Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański
Ważność od godz. 18:00 dnia 25.11.2022 do godz. 07:00 dnia 26.11.2022
Przebieg Obserwuje i nadal prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Godzina i data wydania godz. 17:28 dnia 25.11.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 łódzkie/radomszczański od 18:00/25.11 do 07:00/26.11.2022 widzialność miejscami 100-200 m.