Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia Gęsta mgła/ 1
Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański
Ważność od godz. 06:45 dnia 26.11.2022 do godz. 10:00 dnia 26.11.2022
Przebieg Obserwuje i nadal prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia.
Godzina i data wydania godz. 06:42 dnia 26.11.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 łódzkie/radomszczański od 06:45/26.11 do 10:00/26.11.2022 widzialność miejscami 100-200 m.