Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia Gęsta mgła/ 1
Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański
Ważność od godz. 09:31 dnia 26.11.2022 do godz. 13:00 dnia 26.11.2022
Przebieg Obserwuje i nadal prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia.
Godzina i data wydania godz. 09:31 dnia 26.11.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 łódzkie/radomszczański od 09:31/26.11 do 13:00/26.11.2022 widzialność miejscami 100-200 m.