„Złote Gody”, czyli okrągły jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego świętowało w dniu 01.12.2022 r. 18 par małżeńskich z terenu Miasta i Gminy Przedbórz. To niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin, przyjaciół oraz władz miejskich.
Zanim rozpoczęto oficjalną uroczystość w intencji Jubilatów, została odprawiona msza święta przez Proboszcza ks. Kanonika Henryka Dziadczyka.
Po mszy zaproszeni goście udali się na dalszy ciąg uroczystości, aby tam uczestniczyć w odznaczeniu Złotych Jubilatów medalami?, które zostały przyznane przez najważniejszą osobę w naszym państwie – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przy tej okazji warto nadmienić, że Medal?za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nie jest łatwym do uzyskania odznaczeniem państwowym. Na taki honor pracuje się w zdrowiu i chorobie, w powodzeniach i porażkach, w smutku i radości, czasem w koniecznych rozłąkach, ale jakże pięknych powitaniach.
Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP, dokonała Burmistrz Miasta Przedborza Pani Wiesława Janosik, składając jubilatom serdeczne gratulacje i życzenia. Do życzeń dołączyli się również Skarbnik Miasta Pani Elżbieta Młynarczyk, Sekretarz Miasta Pan Paweł Kluska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Pan Krzysztof Zawisza, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Magdalena Jędrzejczyk, Proboszcz Parafii Przedbórz ks. Kanonik Henryk Dziadczyk i ks. Stanisław Obratański.
Na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia Jubilaci otrzymali upominki oraz listy gratulacyjne.
Dostojnym Jubilatom pragniemy złożyć raz jeszcze najserdeczniejsze gratulacje.
Życzymy Wam długich lat życia w dobrym zdrowiu, spokoju, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata Wspólnego Życia.