Drukuj

W dniu 5 kwietnia 2011r. w Przedborzu odbyły się Targi Edukacyjne w ramach realizowanego projektu pt.”OHP jako realizator usług rynku pracy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego. Targi adresowane były do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki, zdobywaniem wykształcenia, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy. Organizatorami Targów byli: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Przedborzu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu. Patronat nad Targami objął Burmistrz Miasta Przedborza. Patronat medialny objęli: Telewizja NTL Radomsko, Gazeta Radomszczańska, Dziennik Łódzki oraz portal Radomsko24.pl

Uroczystego otwarcia Targów Edukacyjnych dokonała Halina Mikuszewska, doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Przedborzu.

W Targach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, tj.: Starosta Powiatu Radomszczańskiego - Robert Zakrzewski, Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego – Andrzej Plutecki, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego – Danuta Kałuzińska, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Radomsku – Tomasz Kornacki, Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego – Krzysztof Zygma, Burmistrz Miasta Przedborza – Miłosz Naczyński, Przewodnicząca Rady Miasta i  Gminy Przedbórz – Maria Szwed, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku – Zofia Orzeł, Komendant Komisariatu Policji w Przedborzu – Mariusz Pawłowski, Tamara Paulińska-opiekun merytoryczny projektu pt.”OHP jako realizator usług rynku pracy” w CEiPM OHP w Piotrkowie Tryb., oraz dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych.
Na Targach Edukacyjnych swoją ofertę zaprezentowało ponad 20 wystawców: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Politechnika Łódzka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Radomsku, w Piotrkowie Trybunalskim, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim - Narodowe Siły Rezerwy, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, ANAGRA Europejskie Centrum Zawodowe w Łodzi, Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny
w Radomsku, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, Wyższa Szkoła Ekonomii
i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego  w Kielcach, Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
w Częstochowie.
Doradcy zawodowi  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej CEiPM OHP w Piotrkowie Tryb.  przeprowadzili warsztaty dla młodzieży uczącej się na temat: „Planowanie kariery zawodowej – wybór kierunku studiów”. Zwiedzający mogli skorzystać z bezpłatnych porad doradców zawodowych oraz psychologa. W czasie trwania Targów odbywały się pokazy umiejętności fryzjerskich, kosmetycznych, ratownictwa medycznego czy masażu leczniczego.

Targi Edukacyjne zorganizowane były po raz pierwszy na terenie Przedborza i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród wystawców jak i zwiedzających. To ogromne przedsięwzięcie poprzedziła akcja promocyjna w mieście, w powiecie radomszczańskim oraz powiatach ościennych. Targi były znakomitą okazją do bezpośredniego kontaktu zainteresowanych osób z przedstawicielami Uczelni Wyższych, Szkół Policealnych, Narodowych Sił Rezerwy i w przyszłości na pewno zaowocują prawidłowymi wyborami edukacyjno-zawodowymi.

 

Sporządziła: Halina Mikuszewska, doradca zawodowy MCK OHP w Przedborzu.