Przypominamy, iż 31 stycznia upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem/ w miejscu sprzedaży oraz wniesienia opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Powyższe oświadczenie w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w pokoju nr 103 oraz z linku poniżej.

Do pobrania:

oświadczenie