INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA


Zagrożenie
Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia 06.02.2023 r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln) S24 = 136 μg/m3

Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: Radomsko - obszar zabudowany Radomska - centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia.

Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: Radomsko 35 tys.

Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowokomunalnego.

Do pobrania:

treść informacji