Urząd miejski w Przedborzu

Burmistrz Miasta Przedborza czyni starania o poprawę infrastruktury drogowej na odcinku drogi P3910E w miejscowości Piskorzeniec (odcinki Przedbórz-Piskorzeniec oraz Przedbórz ul. Kielecka – do m. Miejskie Pola).

pismo do Starostwa

odpowiedź Starostwa