Szanowni Państwo, 

w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera pragnę poinformować, że ruszył nabór zgłoszeń do programu dotacyjnego „Mała Architektura Zabytkowa”, któremu przyświeca jeden cel – danie drugiego życia obiektom będącym ozdobą krajobrazu naszych lokalnych ojczyzn.

Zgłoszenie może złożyć każda osoba! Ważne jest tylko, aby:

Obiekt znajdował się na terenie Województwa Łódzkiego

Był wpisany przynajmniej do gminnej ewidencji zabytków

Na remont godzili się właściciele zabytku

 

Wsparcie może być przeznaczone m.in. na: osuszenie zabytku, jego zabezpieczenie, uporządkowanie i zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia, zakup materiałów budowlanych, czy wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

Do programu mogą być zgłoszone: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, pomniki, posągi, wodotryski czy inne obiekty architektury ogrodowej.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 20 tys. zł.

Wnioski można składać do 14 lutego br.

 

Zachęcamy do aplikowania po wsparcie finansowe potrzebne na odrestaurowanie takich obiektów. Więcej szczegółów na stronie:

https://www.lodzkie.pl/.../mala-architektura-zabytkowa