Ogłoszenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi