OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Termin składania wniosków:

od dnia 24.03.2023 r. do dnia 14.04.2023 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Dolina Pilicy ul. św. Antoniego 55 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji:
Podejmowanie działalności gospodarczej

Do pobrania:

treść ogłoszenia