Na wniosek Burmistrza Miasta Przedborza grób Józefa Lipkowskiego – generała brygady Wojska Polskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, polityka, działacza społecznego, inżyniera i wynalazcy, położony na cmentarzu parafialnym w Przedborzu przy ul. Krakowskiej 60, został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Gmina Przedbórz otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” w kwocie 40 000,00 zł na zadanie pn.: „Remont Grobu Partyzantów znajdującego się na Cmentarzu Parafialnym w Przedborzu”.

wniosek

zawiadomienie

tablica