Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich i Organizacji Pozarządowych

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Zgłoszenia udziału należy dokonywać poprzez stronę:
https://crm.opus.org.pl/szkolenie-25-majaw-radomsku-dla-kgw-i-pes