Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:

- „Renowacja elewacji budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu” - 103 000,00 zł

- „Remont dachu wieży północnej kościoła w Żeleźnicy” – 147 000,00 zł

- „Prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym ratuszu miejskim w Przedborzu – przy ul. Mostowej 29” – 550 000,00 zł

- „Prace konserwatorskie XVII-wiecznego ołtarza głównego oraz ambony i chrzcielnicy z XIX wieku” – 200 000,00 zł.