Tegoroczne dotacje celowe z Województwa Łódzkiego w wysokości 12.000 zł każda, przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”, otrzymały sołectwa Góry Mokre, Piskorzeniec, Wygwizdów oraz Zuzowy.
W ramach dotacji celowej „Sołectwo na plus” zostaną zrealizowane następujące projekty:

  • na podstawie umowy nr 676/RR/23 z dnia 21 lipca 2023 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Góry Mokre zostanie zrealizowany projekt pn. „Zakup i montaż ogrodzenia terenu przy budynku strażnicy w miejscowości Góry Mokre w gminie Przedbórz” o wartości całkowitej 14.000 zł. Projekt będzie współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000 zł, a pozostała kwota w wysokości 2.000 zł będzie wydatkowana w ramach środków własnych Gminy Przedbórz;
  • na podstawie umowy nr 677/RR/23 z dnia 21 lipca 2023 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim, w miejscowości Piskorzeniec zostanie zrealizowany projekt pn. „Zakup i montaż bramy garażowej do budynku strażnicy w miejscowości Piskorzeniec w gminie Przedbórz” o wartości całkowitej 14.000 zł. Projekt będzie współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000 zł, a pozostała kwota w wysokości 2.000 zł będzie wydatkowana w ramach środków własnych Gminy Przedbórz;
  • na podstawie umowy nr 678/RR/23 z dnia 21 lipca 2023 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim w miejscowości Wygwizdów zostanie zrealizowany projekt pn. „Zakup i montaż jednego progu zwalniającego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej w miejscowości Wygwizdów w gminie Przedbórz” o wartości całkowitej 14.000 zł. Projekt będzie współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000 zł, a pozostała kwota w wysokości 2.000 zł będzie wydatkowana w ramach środków własnych Gminy Przedbórz
  • na podstawie umowy nr 679/RR/23 z dnia 21 lipca 2023 r., zawartej między Gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim w miejscowości Zuzowy zostanie zrealizowany projekt pn. „Wykonanie sufitu podwieszonego wraz z modernizacją oświetlenia w strażnicy w miejscowości Zuzowy w gminie Przedbórz” o wartości całkowitej 14.000 zł. Projekt będzie współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000 zł, a pozostała kwota w wysokości 2.000 zł będzie wydatkowana w ramach środków własnych Gminy Przedbórz.

 Sołectwo na plus - granty sołeckie 2023