Gmina Przedbórz wolna od azbestu - unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest"