DSC05470mW minioną sobotę tj. 11.06.2011 r. w przedborskim Ratuszu odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, do którego należy 37 miast i miejscowości połączonych wspólną historią.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12.00 wystąpieniem Burmistrza Miasta Przedborza, który po przywitaniu zaproszonych gości przedstawił krótką genezę naszego miasteczka oraz jego walory turystyczno – rekreacyjne.
W trakcie obrad podsumowano dotychczasową działalność stowarzyszenia  oraz podjęto szereg uchwał, m.in. uchwałę nadania  godności Honorowego Członka Stowarzyszenia M.K.K.W. prof. dr hab. Jerzemu Lesławowi Wyrozumskiemu, a także uchwałę zmieniającą dotychczasową nazwę  stowarzyszenia  na Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego.
Podczas spotkania Pani Wicewojewoda Łódzki Krystyna Ozga wręczyła odznaczenia i wyróżnienia za zasługi na rzecz stowarzyszenia, za kultywowanie i propagowanie idei kazimierzowskiej. Ponadto uczestnicy zebrania mogli wysłuchać referatu pt. „ Najstarsze dzieje Przedborza” - wygłoszonego przez pracownika Muzeum Regionalnego w Radomsku – Pana Tomasza Nowaka, a także obejrzeć film pt. „ Kazimierz Wielki i jego czasy”.
Po zebraniu obradujący zwiedzili Przedbórz w tym rynek, kościół parafialny a także muzeum ludowe.
Tekst: K.K.
Fot. P. Grabalski