INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie
Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia
10.01.2024 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach
Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach: Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln) S24= 185,7 μg/m3
Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:
Kutno ul. 1 Maja 7 (LdKutn1Maja7MOB) S24= 103,9 μg/m3
Łask ul. Narutowicza 28 (LdLaskNarutoMOB) S24= 117,2 μg/m3
Pabianice ul. Konstantynowska (LdPabiKonsta) S24 = 146,9 μg/m3
Zgierz ul. Mielczarskiego 1 (LdZgieMielcz) S24= 113,7 μg/m3
Obszar przekroczenia
Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował:
Radomsko - obszar zabudowany Radomska - centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia
Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował:
Kutno - centrum miasta (teren zwartej zabudowy), część południowo-zachodnia;
Łask - obszar zabudowany miasta - centrum miasta (zachodnia część w granicach administracyjnych);
Pabianice - centrum miasta - teren zwartej zabudowy;
Zgierz - obszar zabudowany miasta - centrum miasta, część wschodnia, północna, południowa, środkowo-zachodnia.
Ludność narażona
Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 35 tys. osób
Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 101 tys. osób
Przyczyny
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Do pobrania:

treść informacji