Gmina Przedbórz przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym, zapobieganiu przeciążenia konstrukcji zalegającym na dachach śniegiem, mając szczególnie na uwadze możliwość wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych.