Warsztaty_2011mW dn. 11 - 12 czerwca br. Przedbórz gościł uczestników XIII Polonijnych Warsztatów Artystycznych. W br. w warsztatach uczestniczyły artystyczne grupy polonijne z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Ukrainy.
Programy artystyczne przygotowane przez uczestników oceniał zespół pod przewodnictwem Janusza Tylmana. Oceniono  około  200  uczestników, którzy prezentowali układy taneczne, programy muzyczno – wokalne, recytatorskie oraz teatralne. Nagrody pieniężne ufundowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi otrzymały następujące grupy:  Zespół „Raduńskie słowiki” z Radunia, Zespół „Kolorowe nutki” i Grupa wokalna „Kresowiacy” z Grodna, Grupa recytatorska z Łucka, Centrum Języka Polskiego „Polonus” z Brześcia, Polska Szkoła Sobotnia z Sambora, Polska Szkoła Sobotnia z Borysławia, Zespół „Wesołe nutki” ze Stryja, Polska Macierz Szkolna z Brześcia, Towarzystwo Kultury Polskiej z Kowla.
Zespoły oraz soliści prezentowali się w pięknych ludowych strojach regionalnych oraz scenicznych. Duże zainteresowanie i aplauz publiczności wywołały występy Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Lisowa Pisnia” reprezentującego Towarzystwo Kultury Polskiej w Kowlu na Ukrainie. Szczególnie podobały się układy taneczne „Kozackij taniec”, „Prytupy”, „Wołyńska Polka” oraz „Zalicalnyk”. Jak wynika z informacji podanych przez stowarzyszenie zespół występował na różnych festiwalach w Turcji, Niemczech, Białorusi, Grecji, Rosji i Polski. Również występy dziecięcego zespołu pieśni i tańca „Raduńskie słowiki” i  „Kolorowe nutki”  z Białorusi, zespołów „Kametronik” i „Fujareczka” z obwodu lwowskiego z Ukrainy cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności. Poza tym pozostali uczestnicy prezentacji artystycznych wystąpili z ciekawymi i różnorodnymi koncertami i występami. Nagrodzone zespoły wystąpiły w koncercie finałowym, który odbył się na przedborskim Rynku w niedzielne popołudnie. Warsztaty artystyczne poprowadzili Janusz Tylman oraz  Bogusław Nowak. W części artystycznej gościnnie wystąpił chór „Polesie” z Brześcia oraz zaproszeni artyści, Joanna Stefańska – Matraszek i aktorka znana ostatnio z serialu „M jak Miłość” Teresa Lipowska, akompaniował Janusz Tylman.
Warsztatom towarzyszyła wystawa prac plastycznych /malarstwo, rysunek/ przygotowana przez uczestniczki z Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu, Annę i Alonę Żukowskie oraz Irynę Bilous.
Nagrodzone i wyróżnione zespoły oraz soliści otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne i rzeczowe. Nagrody wręczał Burmistrz Przedborza Miłosz Naczyński oraz Janusz Tylman.
Miejski Dom Kultury oraz Towarzystwo im. M. Konopnickiej składają serdeczne podziękowania Marszałkowi Senatu RP oraz Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi za pomoc finansową umożliwiającą organizację warsztatów dla naszych Rodaków ze Wschodu.
Tekst: MDK