Szczegółowe informacje na temat akcji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w pokoju Nr 7 oraz pod numerem telefonu 44 781 22 61 do 65 wew. 14.

Wzór deklaracji o posiadanych odpadach do pobrania w załączeniu oraz w wersji papierowej w Urzędzie.

* bezpłatny odbiór odpadów nastąpi pod warunkiem zgłoszenia przez rolników z terenu Gminy Przedbórz posiadania w/w odpadów w łącznej ilości minimum 8 ton.

DARMOWY ODBIÓR FOLII ROLNICZYCH*

Do pobrania:

deklaracja ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej