Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Przedborzu prosi pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w 1974 roku na terenie gminy Przedbórz i poza, a obecnie zamieszkują na terenie miasta i gminy Przedbórz o zgłoszenie się do dnia 26 kwietnia 2024 r. do tutejszego USC (budynek Ratusza Urzędu Miejskiego w Przedborzu ul. Mostowa 29 pok. Nr 5) w związku z możliwością otrzymania medali od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie.