Informujemy, że zgodnie Zarządzeniem Nr 255/2011 Wojewody Łódzkiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, w dniu 01 sierpnia 2011 r. o godzinie 17.00 na terenie miasta i gminy Przedbórz zostanie przeprowadzona głośna próba syren elektrycznych przez okres 1 minuty (sygnał ciągły).
W trakcie emisji dźwięku zostanie przeprowadzony test słyszalności syren polegający na sprawdzeniu  zasięgu odbioru sygnałów alarmowych na terenie miasta i gminy Przedbórz.