Placówka Terenowa KRUS w Radomsku apeluje:

Zadbaj o bezpieczne wakacje najmłodszych!

Wakacje kojarzą się przede wszystkim z wypoczynkiem i beztroską, tymczasem na wsi to pora szczególnie intensywnych prac polowych. Podczas gdy żniwa absorbują czas i uwagę dorosłych, dzieci wymagają wzmożonej troski.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od lat przypomina o zachowywaniu bezpieczeństwa w okresie letnim. Najmłodsi mieszkańcy wsi dorastający w gospodarstwie rolnym są narażeni na większą liczbę zagrożeń niż ich rówieśnicy żyjący w miastach. To w połączeniu z brakiem właściwej opieki dorosłych lub przy angażowaniu do pracy nieadekwatnej do ich wieku i możliwości może skutkować wypadkami. Szczególnie niebezpiecznie jest w wakacje, kiedy dzieci mają dużo wolnego czasu a ich rodzice mają dużo pracy.

Przypominamy, że dzieci nie powinny wykonywać prac i czynności związanych z:

  • kierowaniem ciągnikami i maszynami samobieżnymi oraz obsługą innych maszyn i urządzeń do zbioru i obróbki płodów rolnych, w tym uczestniczyć w ich agregowaniu, sprzęganiu, naprawach i konserwacji;

  • pozyskiwaniem i obróbką drewna;

  • użyciem substancji chemicznych (środków ochrony roślin, paliw, nawozów, itp.);

  • obsługą zwierząt gospodarskich;

  • nadmiernym obciążaniem układu kostno-stawowego, w tym dźwiganiem i przenoszeniem ciężarów, przebywaniem przez długi czas w pozycji nienaturalnej, tj. klęczeniem , schylaniem itp.;

  • dużym hałasem, niedoświetleniem i zapyleniem powietrza pochodzenia roślinnego;

  • przebywaniem w wykopach ziemnych i na wysokości;

  • obsługą zamkniętych zbiorników, szamb i silosów.

Wszystkie niedozwolone dla dzieci prace zawiera wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, który jest dostępny m.in. na stronie www.gov.pl/krus, w zakładce prewencja.

Dzieci chcą pomagać dorosłym, ale to od opiekunów zależy, na jaką pomoc im pozwolą. Gospodarstwo rolne to swego rodzaju zakład produkcyjny, w którym praca trwa nieprzerwanie i odbywa się niemal na całym jego terenie. Wskazane jest więc wydzielenie specjalnego obszaru przeznaczonego tylko dla dzieci. Odpowiednio ogrodzony teren pozwoli uniknąć nieszczęść. Korzystne jest też zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki – najlepiej przez osoby dorosłe, które nie biorą bezpośredniego udziału w pracach w gospodarstwie. Należy pamiętać, że dzieci – nawet, oczywiste dla rodziców zagrożenia, nie zawsze potrafią odpowiednio zidentyfikować i na nie zareagować.

Przypominamy także, że KRUS wykupił dla wszystkich dzieci rolników grupowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (NWW). Rodzice dziecka, które uległo wypadkowi, mogą złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych AGRO Ubezpieczenia.

W załączeniu przekazuję również apel Wojewódzkiej Komisji ds. bhp w rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi, dotyczący zapewniania bezpiecznych wakacji najmłodszym mieszkańcom wsi.

Rolniku, pamiętaj o bezzwłocznym zgłoszeniu wypadku do placówki KRUS

Wypadki, do których dochodzi w okresie żniw, często bywają zgłaszane do KRUS dopiero jesienią, choć powinny być zgłoszone jak najszybciej. Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do zakończenia leczenia. Przypominamy, że zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej powinien dokonać poszkodowany lub inna osoba, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Można tego dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną (e-mailem) lub przez ePUAP, we wszystkich placówkach terenowych KRUS. Nie ma konieczności osobistego stawienia się w Placówce Terenowej, by zgłosić wypadek. Wystarczy wykonać telefon lub wysłać wiadomość mailową do jednostki, w której podlega się ubezpieczeniu społecznemu rolników. Dalsze formalności zostaną wykonane w miejscu zamieszkania poszkodowanego podczas oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem. Przypominamy, że późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie postępowania powypadkowego i może uniemożliwić przyznanie jednorazowego odszkodowania.

Michał Jodłowski

Dyrektor

Oddziału Regionalnego

KRUS w Łodzi

Zadbaj o bezpieczne wakacje najmłodszych!