IMG_1541mPodczas trwania XX Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej, uczestnicy z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Anglii i z Uzbekistanu, mieli okazję nie tylko zaprezentować się na przedborskiej scenie, ale również zwiedzić miasto i okolice. Podczas ich pobytu w naszym mieście, festiwalowi goście odwiedzili także przedborską bibliotekę.
Wśród zwiedzających znalazła się m.in. Natala Czernyszowa z Ukrainy - dziennikarka lokal-nej gazety "Донбасс". Podczas pobytu w Przedborzu, pani Natala zwiedziła przedborską bibliotekę, zapoznała się z naszą kulturą i dziejami naszego miasta, przejrzała książki i prasę znajdującą się w posiadaniu biblioteki. Wizyta pani Natalii w przedborskiej bibliotece była okazją do zawarcia intere-sującej znajomości, a także wymiany wiadomości i doświadczeń, nie tylko z zakresu kultury.
Na pamiątkę wizyty w przedborskiej bibliotece pani Natala zostawiła jeden egzemplarz gaze-ty, do której pisze i wpisała się do „Kroniki” biblioteki.
Przebieg wizyty w naszym mieście i w bibliotece pani Natala opisała w artykule do gazety "Донбасс". Te same informacje można również znaleźć na stronie internetowej: 
http://donbass.ua/news/travel/2011/09/06/nashi-v-evrope-v-polskoi-stolice-festivalei-zazhigali-donchane.html.

Na zdjęciach znajdują się: pani Natala Czernyszowa - dziennikarka ukraińskiej gazety "Донбасс", pani Małgorzata Błaszczyk - dyrektor MDK w Przedborzu i Sylwia Tymińska - dyrektor MBP w Przedborzu.
Tekst: S.T.