Burmistrz Miasta Przedborza ma zaszczyt zaprosić na spotkanie informacyjne wszystkich zainteresowanych możliwością uzyskania bezzwrotnej dotacji z LGR. Lokalna Grupa Rybacka przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Spotkanie informacyjne organizowane w Przedborzu odbędzie się w środę 21 września 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego o godzinie 9.00. Harmonogram spotkań w innych miejscowościach został umieszczony w załączniku.

 

Zaproszenie