Burmistrz Miasta Przedborza ma zaszczyt zaprosić na spotkanie informacyjne wszystkich zainteresowanych możliwością ubiegania się o bezzwrotne dotacje z LGR. Będzie je można uzyskać między innymi na: rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej, agroturystyki, poszerzenie oferty kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i turystycznej regionu, aktywizację i integrację mieszkańców, zagospodarowanie czasu wolnego oraz poprawę przestrzeni publicznej. Lokalna Grupa Rybacka przyjmować będzie wnioski od 13 lutego do 15 marca 2012 roku.
Spotkanie informacyjne organizowane w Przedborzu odbędzie się we wtorek 24 stycznia 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego o godzinie 12:00.
Harmonogram spotkań w innych miejscowościach został umieszczony w załączniku.

Zaproszenie