Z przyjemnością informujemy, iż staraniem Pana Burmistrza Miłosza Naczyńskiego, dnia 2 lutego 2012 roku w godzinach popołudniowych zostało ogłoszone przez  Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia postępowanie konkursowe na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgnacyjno-opiekuńczym na 15 łóżek, do którego przystąpi SPZOZ w Przedborzu. Termin składania dokumentów do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia upływa w dniu 16 lutego 2012 roku o godz. 16:00.
W załączeniu pismo Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia znak: ŁOW NFZ/WŚOZ.072-18/12-(2)/AL Id332 131 z dnia 30.01.2012 r., w którym informuje, iż to prośba Burmistrza Miasta Przedborza o rozpisanie dodatkowego postępowania na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla Gminy Przedbórz została rozpatrzona pozytywnie.
Tekst: M.B.