Z przykrością informujemy, iż w dniu 7 lutego br. zmarł w wieku 71 lat ks. kan. Stanisław Szczypior. Od 15 września 1990 roku do chwili śmierci był proboszczem naszej parafii. Jednak już od kilku lat borykał się z chorobą.
Ksiądz Stanisław Szczypior urodził się 3 maja 1941 roku w Zwoli. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu przyjął święcenia kapłańskie 12 czerwca 1965 roku. Następnie w kilku parafiach pracował jako wikariusz. Po czym w latach 1987-1990 był proboszczem w Pilczycy, a w 1990 r. został nominowany proboszczem w parafii św. Aleksego w Przedborzu. Pełnił również funkcję dziekana dekanatu przedborskiego, należącego do diecezji radomskiej. W trakcie swojego pobytu w naszej parafii skupił się na remontach zabytkowego kościoła oraz porządkowaniu cmentarza grzebalnego, a także uczestniczył w wielu uroczystościach o charakterze kościelnym, samorządowym czy państwowym.
Uroczystości pogrzebowe zmarłego proboszcza rozpoczęły się dzisiejszą Mszą św. o godz. 12.00 w kościele w Przedborzu, po której trumna z ciałem zmarłego ks. Szczypiora przewieziona została do kościoła parafialnego w miejscowości Wygoda, gdzie 11 lutego o godz. 12.00 odbędzie się Msza św. i pochowanie na miejscowym cmentarzu.
Tekst: M.B.