003mMłodzieżowe Centrum Kariery OHP w Przedborzu we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Przedborzu zorganizowało dla dzieci konkurs plastyczny pn.: „Mój wymarzony zawód”.  Konkurs odbył się w czasie trwania ferii zimowych, natomiast ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w dniu 23 lutego.
Celem konkursu było zachęcenie dzieci do myślenia o przyszłości zawodowej oraz zainspirowanie do samodzielnych poszukiwań informacji o zawodach i świecie pracy.
Dzieci wykonały samodzielnie, piękne prace plastyczne przedstawiające je podczas wykonania wymarzonych zadań i czynności zawodowych. Wszystkie prace zostały wykonane kredkami pastelowymi w formacie A3. W konkursie brało udział dziesięcioro dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała dyrektor MDK Małgorzata Błaszczyk oraz doradca zawodowy z MCK Halina Mikuszewska, która również poprowadziła z uczestnikami ciekawą pogadankę na temat wymarzonego zawodu.

Wyniki konkursu:
Kategoria: Dzieci w wieku 11-12 lat
I miejsce - Katarzyna Sobczyk
II miejsce – Klaudia Łoś
III miejsce – Mateusz Łoś
Kategoria: Dzieci w wieku 8-9 lat
I miejsce – Julia Nowakowska
II miejsce – Piotr Mikuszewski
III miejsce – Anna Mikuszewska

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyróżnień oraz dziękujemy za udział w konkursie.