W związku z rozpoczynającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, informujemy, iż w dniu 13.03.2012 r. (wtorek) o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Przedborzu odbędzie się szkolenie dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych  w ramach następujących priorytetów:

- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

- małe projekty

Prowadzący: Janusz Bolanowski pracownik ODR Bratoszewice Oddział w Piotrkowie Tryb.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.