Burmistrz Miasta Przedborza informuje o organizacji spotkania w sprawie możliwości dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych w ramach programu  współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Pozarządowych Organizacji Pomocowych. Bliższe informacje w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, w Referacie Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych (pokój nr 7) lub pod nr tel. 44 781 22 61 wew. 13.

W przypadku zainteresowania w/w programem zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne z mieszkańcami, o którym powiadomimy w najbliższym czasie.