03W dniu 18 kwietnia 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Przedborzu odbyły się II Targi Edukacyjne realizowane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego. Targi adresowane były do tegorocznych maturzystów, uczniów z trzecich klas szkół gimnazjalnych, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych dalszą edukacją. Organizatorami Targów byli: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Przedborzu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu. Patronat nad targami objął Burmistrz Miasta Przedborza – Miłosz Naczyński. Natomiast patronat medialny objęli: Telewizja NTL Radomsko, Gazeta Radomszczańska, Dziennik Łódzki.
Uroczystego otwarcia II Targów Edukacyjnych dokonała Halina Mikuszewska, doradca zawodowy I stopnia Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Przedborzu. Następnie głos zabrali: Dyrektor CEiPM OHP w Piotrkowie Trybunalskim – Grażyna Myga, Sekretarz Miasta Przedborza – Renata Koska oraz Kierownik Filii PUP w Przedborzu – Jacek Ciecióra.
Na Targach Edukacyjnych swoją ofertę zaprezentowało 14 wystawców: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Społeczna Akademia Nauk w Radomsku, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Przedborzu, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu, Oriflame, Młodzieżowe Centrum Kariery w Przedborzu, Punkt Pośrednictwa Pracy w Piotrkowie Trybunalskim oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Tomaszowie Mazowieckim.
W czasie trwania targów przeprowadzono warsztaty dla tegorocznych maturzystów dotyczące wyboru kierunku studiów oraz udzielano porady i informacje zawodowe dla młodzieży oraz zainteresowanych osób. Uatrakcyjnieniem Targów Edukacyjnych był pokaz umiejętności kosmetycznych oraz pokaz masażu leczniczego.
Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży i były doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Uczelni Wyższych, Szkoły Policealnej oraz Szkołami Ponadgimnazjalnymi. Zainteresowane osoby poznały ofertę edukacyjną i zasady rekrutacji na rok szkolny i akademicki 2012/2013.
Sporządziła: Halina Mikuszewska, doradca zawodowy I stopnia MCK OHP w Przedborzu.
Zdjęcia: Sylwia Tymińska, Dyrektor MBP w Przedborzu.