P5030110W dniu 3 maja 2012 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Przedborzu upamiętniająca 221 rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni pierwszej w Europie ustawy regulującej organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli, która przeszła do historii jako Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem zebranych, przy akompaniamencie  przedborskiej orkiestry dętej, z placu przy Urzędzie Miejskim do kościoła Parafialnego pw. św. Aleksego, gdzie odbyła się uroczysta msza św., którą celebrował ks. Henryk Dziadczyk - Proboszcz Parafii. Następnie miał miejsce patriotyczny pochód władz miejskich, przedstawicieli szkół i organizacji społecznych wraz z pocztami sztandarowymi, przedborskich harcerzy, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej i mieszkańców gminy pod Pomnik Partyzantów oraz Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod którymi delegacje złożyły kwiaty. Druga część uroczystości odbyła się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym. Rozpoczęła się od odegrania Hymnu państwowego oraz pieśni patriotycznych przez przedborską orkiestrę dętą. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Krzysztof Zawisza oficjalnie powitał wszystkich zebranych na uroczystej sesji Rady Miejskiej oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie, po którym młodzież z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu przedstawiła przygotowaną przez siebie akademię upamiętniającą wydarzenia sprzed 221 lat, którą rozpoczął Polonez.

Tekst: M.B.