Drukuj
sesjaDnia 21 sierpnia br. odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Przedborzu. Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Krzysztof Zawisza, który po powitaniu przybyłych poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego Jana Bieleckiego honorowego obywatela miasta Przedborza i Prezesa Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Warszawie. Prawnuk Marii Konopnickiej zmarł 9 sierpnia br. w Warszawie, tuż przed rozpoczęciem XXI Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej, którego od lat był stałym gościem. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził gorące podziękowania dla Pana Mariana Wojnarowskiego za uratowanie z pożaru Pani Franciszki Baran. W dniu 17 sierpnia przed godz 9:00 w budynku mieszkalno – handlowym przy ul. Mostowej w Przedborzu wybuchł groźny pożar, na miejsce którego przed przybyciem zastępów straży pożarnej dotarł Pan Marian. Mężczyzna nie bacząc na niebezpieczeństwo wszedł do zajętego ogniem mieszkania i wyniósł z niego Panią Franciszkę. Swoją sprawną i bohaterską interwencją uratował kobiecie życie. Za odwagę i obywatelską postawę Pan Marian otrzymał na XXVI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu, z rąk Burmistrza Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Sekretarz Miasta dyplom uznania, kwiaty i upominek.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za ten bohaterski czyn i gratulujemy zachowania zasługującego na szacunek i uznanie.
Tekst: M.B.