Burmistrz Miasta Przedborza informuje, że Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą” ogłosiła nabór wniosków w ramach Konkursu BONUS MIĘDZY NIDĄ A PILICĄ, skierowanego do organizacji pozarządowych działających na obszarze gmin wchodzących w skład LGR.

Ogłoszenie