W dniu 07 listopada 2012 r. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Przedborzu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości utworzenia  spółdzielni socjalnej oraz możliwości uzyskania dofinansowania i dokapitalizowania przedsięwzięcia w ramach projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie – spółdzielnie socjalne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spotkanie informacyjne poprowadziła pani Julia Mrówczyńska-Pałgan z Fundacji Studiów Europejskich - Instytutu Europejskiego w Łodzi, która szczegółowo omówiła założenia projektu, zasady uczestnictwa w projekcie oraz przybliżyła zagadnienia związane
z przedsiębiorczością społeczną. Uczestnikami spotkania były osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, poszukujące zatrudnienia, beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz pracownice M-GOPS w Przedborzu: pani Dorota Ryszka, pani Aneta Wtorek oraz pani Beata Auguścik.

Uczestnicy spotkania informacyjnego

 


Projekt ma na celu wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej (ES) w województwie łódzkim poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia szkoleniowo - doradczego i finansowego osobom bezrobotnym, które podejmą decyzję o założeniu spółdzielni socjalnej. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób bezrobotnych i podmiotów fizycznych z obszaru województwa łódzkiego, niezatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej oraz Osoby Prawne.
Do założenia spółdzielni potrzebne jest minimum 5 osób, które dostają na pierwszy rok działalności po 20 tys. złotych na jednego członka spółdzielni. Za otrzymane fundusze wspólnicy mogą zakupić sprzęty niezbędne do funkcjonowania spółdzielni oraz opłacić bieżące rachunki.

Tekst: Halina Mikuszewska, doradca zawodowy I stopnia MCK OHP w Przedborzu.
Zdjęcia: Beata Auguścik, Lider Klubu Wolontariatu.