431W dniu 11 listopada br. obchodzona  była w Przedborzu 94. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Przedborzu. Obchody rozpoczęły się przemarszem zebranych spod Urzędu Miejskiego do kościoła Parafialnego pw. św. Aleksego. W kościele odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, którą celebrował proboszcz parafii ks. Henryk Dziadczyk. Następnie miał miejsce patriotyczny pochód władz miejskich, przedstawicieli szkół i organizacji społecznych, przedborskich harcerzy, kombatantów i mieszkańców miasta  wraz z pocztami sztandarowymi pod Pomnik Partyzantów, Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego i tablicę upamiętniającą tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem. Pochód przebiegał przy akompaniamencie  przedborskiej orkiestry dętej. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikami. Druga część uroczystości odbyła się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu. Rozpoczęła się odegraniem Hymnu państwowego oraz pieśni patriotycznych przez przedborską orkiestrę. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Pan Henryk Wnuk oficjalnie powitał wszystkich zebranych na uroczystej sesji Rady Miejskiej oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie, po którym młodzież z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu przedstawiła akademię upamiętniającą odzyskanie przez Polskę Niepodległości.
Tekst: M.B.