Drukuj
W dniu 15.11.2012 r. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Przedborzu, przy współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, zorganizowało grupową informację zawodową. Celem jej było poinformowanie uczestników ( słuchaczy)  o specyfice pracy w zawodach służb mundurowych. Szkolenie adresowane  było do  uczniów klasy trzeciej o profilu mundurowym. Zaproszeni na spotkanie, oficerowie Służby Więziennej, Panowie Jacek Jadowski i Marcin Drozdowicz w sposób wyczerpujący przekazali wiedzę dotyczącą powyższego tematu, jednocześnie zachęcając młodych ludzi do podjęcia wyzwania „w zawodzie z pasją”.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Młodzież mogła skonfrontować własne wyobrażenia o pracy w Służbie Więziennej z rzeczywistością stanowiącą niejednokrotnie najlepsze źródło informacji.
Oficerowie Służby Więziennej spotkali się również z uczniami trzeciej klasy Publicznego Gimnazjum w Przedborzu i dokonali prelekcji dotyczącej specyfiki pracy w zawodach mundurowych.