Drukuj

Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku w Gminie Przedbórz

 

Załącznik do Zarządzenia