Drukuj

Burmistrz Miasta Przedborza informuje, iż w dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Znowelizowana ustawa nakłada na gminę obowiązek stopniowego wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami najpóźniej do dnia 1 lipca 2013 roku.

Od dnia 1 lipca 2013 roku mieszkańcy Miasta i Gminy Przedbórz zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi odbiorem odpadów i ich zagospodarowaniem zajmie się gmina. Do tej pory właściciele nieruchomości sami podpisywali z firmami umowy na odbieranie odpadów. Według nowych zasad właściciel nieruchomości będzie wnosił na rzecz gminy, tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w zamian za opłatę to gmina przejmie obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.


Informacja na temat nowego systemu gospodarowania odpadami

Informacja

Ankieta (pdf)

Ankieta (doc)