Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu otrzymała dyplom w konkursie dla partnerstw lokalnych „Działanie w partnerstwie - partnerstwo w działaniu”, zorganizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Konkurs był adresowany do bibliotek publicznych z województwa łódzkiego uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek (w I i II rundzie), które zbudowały bądź budują partnerstwa lokalne oraz innych bibliotek publicznych, z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast do 20 tyś. mieszkańców, które nie uczestniczą w Programie.
Tekst: S.T.