Burmistrz Miasta Przedborza informuje, że w dniu 28 listopada br. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił 5 otwartych konkursów ofert z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców naszego województwa. Łączna pula środków, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań publicznych województwa, wyniesie 1 000 000 złotych. Nabór ofert trwa do 20 grudnia 2012 r., a o wsparcie mogą się ubiegać przedsięwzięcia rozpoczynające się już 15 marca przyszłego roku. 
W 2013 roku, Zarząd Województwa Łódzkiego wesprze realizację aż pięciu rodzajów zadań. Jak co roku o dofinansowanie mogą się ubiegać organizatorzy wydarzeń artystycznych, mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji. Na ten cel przeznaczono kwotę 600 000 zł.
Oprócz tego, na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia mające na celu: organizację wydarzeń kulturalnych angażujących odbiorców w podejmowane działania, promocję twórców związanych z województwem łódzkim oraz działania upowszechniające wiedzę o kulturze materialnej województwa łódzkiego (priorytetowo traktowane będą działania podnoszące wiedzę o obiektach będących świadkami rewolucji przemysłowej w regionie łódzkim, wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego). Kwota środków na realizację tych celów to 320 000 zł.
Na szczególna uwagę zasługuje zadanie zakładające przeprowadzenie badań w sektorze kultury, które posłużą wypracowaniu strategii rozwoju kultury w jednostkach samorządu  terytorialnego lub instytucjach kultury zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego. Na ten cel zarezerwowano kwotę 80 000 zł, a wkład własny oferenta musi wynieść tylko 1 % kosztów zadania.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lodzkie.pl (zakładka „kultura – organizacje pozarządowe”) oraz dzwoniąc pod numer telefonu: (42) 291-97-43.