Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu wraz z filią w Górach Mokrych zakwalifikowała się do udziału w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, którego celem jest poszerzenie zakresu usług obu bibliotek i wypracowanie nowej oferty skierowanej do mieszkaców poszukujących pracy lub pragnących przekwalifikować się. Projekt jest realizowany na terenie trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego i zakwalifikowało się do niego około 30 bibliotek wraz z filiami. W ramach tego projektu biblioteki w Przedborzu i Górach Mokrych zostaną wyposażone w profesjonalny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, aparaty cyfrowe, laptop, rzutnik i ekran. Za pośrednictwem pozyskanych przez biblioteki komputerów z dostępem do Internetu, mieszkańcy będą mogli przeglądać ogłoszenia, pisać CV i listy motywacyjne oraz kontaktować się z potencjalnymi pracodawcami. W trakcie trwania projektu pracownicy obu bibliotek wezmą udział w szkoleniach, dzięki którym poszerzą swoją wiedzę z zakresu technologii informacyjnych, komunikacyjnych i doradztwa zawodowego, oraz w warsztatach planowania rozwoju.
Tekst: S.T.


ROZPRACUJ_TO

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego