DSC01309W niedzielę 13 stycznia br. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu obyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP za 2012 rok połączone ze spotkaniem opłatkowym. W zebraniu uczestniczyli strażacy zarówno czynni jak i honorowi a także zaproszeni goście tj.: radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Pani Danuta Kałuzińska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Pan Krzysztof Zawisza, radni powiatu radomszczańskiego: Pani Zofia Bartnik, Pani Jadwiga Kamińska – Nowak, Pan Wojciech Karbownik, Pan Wojciech Ślusarczyk, Proboszcz parafii pw. Św. Aleksego ks. Henryk Dziadczyk, kapelan strażaków ks. Konrad Jaśkiewicz, Zastępca Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Radomsku  Mł. Bryg. Przemysław Zieliński oraz Prezes Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Radomsku Pan Henryk Czubaj.
Otwarcia zebrania o godzinie 15.00 dokonał druh Prezes Wojciech Mordak po czym wszyscy zebrani połamali się opłatkiem, składając sobie przy tym życzenia. Następnie Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za 2012 rok. Podczas zebrania przedstawiono również  projekt planu finansowego na 2013 r., sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP, sprawozdanie z działalności bojowej a także poruszone zostały kwestie szkoleń członków OSP, omówienie nowych zasad w ratownictwie specjalistycznych KSRG, remontu samochodu pożarniczego Star 266 oraz sprawy wykonania szatni i rozbudowy strażnicy. Członkowie OSP udzielili absolutorium zarządowi OSP. W trakcie zebrania zostały wręczone podarunki dla druhów najaktywniej biorących udział w akcjach bojowych, ćwiczeniach i innych działaniach.
Tekst: E.K.