00W dniach 31.01.2013r. i 01.02.2013r. dyrektorzy i bibliotekarki z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu oraz bibliotek w Gidlach i Gorzkowicach wzięły udział w warsztatach planowania rozwoju biblioteki przeprowadzonego w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL). Było to pierwsze z zaplanowanych pięciu dwudniowych spotkań, podczas którego uczestnicy opracowywali indywidualny plan rozwoju biblioteki dowiadując się jak go wdrażać w swojej placówce, oraz dokonywali analizę SWOT, która stanowić będzie podstawę do realizacji tego planu. Szkolenia w ramach planowania rozwoju biblioteki dotyczyły wprowadzania pozytywnych zmian w bibliotece, otwarcia jej na nowe możliwości pracy z wykorzystaniem sprawdzonych i skutecznych metod. Plan rozwoju biblioteki, którego opracowywanie bibliotekarki rozpoczęły na pierwszych warsztatach, będzie zawierał pomysły na właściwe funkcjonowanie bibliotek na najbliższe lata oraz odnosił się do misji i wizji placówek.

S.T.


Za zdjęcia dziękujemy Pani Julicie Lendzian-Twardowskiej