Burmistrz Miasta Przedborza informuje o możliwości wzięcia udziału w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2013 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Więcej informacji znajduje się w załączniku: