054W dniach 28.02.2013r. i 01.03.2013r. odbył się drugi moduł szkoleń planowania rozwoju biblioteki,  przeprowadzony w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” przez trenera z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL) - Panią Ewę Jasińską, w którym wzięły udział dyrektorki i bibliotekarki Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu, filii w Górach Mokrych oraz bibliotek w Gidlach i Gorzkowicach.
Podczas dwudniowych warsztatów, bibliotekarki wspólnie z partnerami, analizowały zasoby gminy i potencjał swojej biblioteki, zrobiły charakterystykę społeczności lokalnej i próbowały określić potrzeby mieszkańców.
Tekst: S.T.


Za zdjęcia dziękujemy Pani Halinie Mikuszewskiej - doradcy zawodowemu z MCK OHP w Przedborzu