Informujemy, że od 28 stycznia 2013 r. obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.minrol.gov.pl

Pismo Wojewody

Pismo WIORIN

Sposób pobierania prób

Druk zlecenia