007W dniu 9 kwietnia 2013r. w Przedborzu odbyły się III Targi Edukacyjne realizowane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem Targów było Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Przedborzu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu.

Patronat nad targami objął Burmistrz Miasta Przedborza – Miłosz Naczyński.Targi adresowane były do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, tegorocznych maturzystów, rodziców oraz wszystkich osób zainteresowanych dalszym kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy. Uroczystego otwarcia III Targów Edukacyjnych dokonała Halina Mikuszewska, doradca zawodowy I stopnia z MCK OHP w Przedborzu. Następnie Dyrektor ZSP w Przedborzu Pani Renata Kozieł zabrała głos. W targach uczestniczyła Pani Renata Koska – Sekretarz Urzędu Miasta Przedborza oraz Pani Tamara Paulińska – opiekun merytoryczny projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim. Na Targach Edukacyjnych swoją ofertę zaprezentowało 12 wystawców: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Radomsku, Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi,  Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach,  Mobilne Centrum Informacji  Zawodowej OHP w Piotrkowie Trybunalskim, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Przedborzu oraz Oriflame .

Licznie zgromadzona młodzież chętnie korzystała z prezentowanych ofert edukacyjnych. Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży i były doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Uczelni Wyższych, Szkoły Policealnej i instytucji wspierających młodzież w wyborach zawodowych. W czasie trwania targów odbyły się pokazy: masażu leczniczego i ratownictwa medycznego oraz warsztaty: „Badanie predyspozycji zawodowych”. Zainteresowane osoby skorzystały z indywidualnych, bezpłatnych porad doradców zawodowych.

Sporządziła: Halina Mikuszewska, doradca zawodowy I stopnia MCK OHP w Przedborzu.